www.Africa-Holiday.com  ::    travel & photo - www.vladivlad.com
 HLAVNÁ STRÁNKA 
 Všeobecné údaje   Cestovanie   Štúdium   Aborigenee   Didgeridoo   Sydney 
DIDGERIDOO
Pôvod
Cena
PREDAJ
Ako hrať
Základný tón
Tóniny
Ukážka hrania
Download hudby


  Didgeridoo


  Ako hrať

  Vdychovať a vydychovať naraz …

  Dobrí hráči vedia hrať na didgeridoo skutočne dlho. Umenie hrania na didgeridoo spočíva v cirkulačnom dýchaní - súčasne sa nadychovať nosom a vydychovať ústami aby sa tak dala udržať nepretržitosť hudby aj počas doby 5 či 10 minút. Jedným nadýchnutím to človek nezvládne.


  Technika cirkulačného dýchania je technika, pri ktorej hráč bez prestávky hrá na didgeridoo a pritom sa v určitých intervaloch nadychuje nosom. Vydychovať ústami a zároveň sa nadychovať nosom je prakticky nemožné. Táto technika však vychádza z toho, že si zo svojich úst vytvoríte akýsi zásobník vzduchu. (necháte si v ústach stále viac vzduchu ako vydýchnete). Vzduch v zásobe potom z úst vyfukujete v dobe, kedy sa veľmi rýchle a krátko nadýchnete nosom. Takto vzniká neprerušené vydychovanie - a následne zvuk.

  Domordoci žijú v harmónii s prírodou. Pri jej ospevovaní a hraní napodobňujú kengury, divých psov dingov, veľryby a iné zvieratá. Spájajú sa s prírodou a napodobňujú aj trepot krídel vtákov, tok vody, zvuk vetra, či lámanie stromov.

  Započúvanie sa do eukalyptového didgeridoo a zapojenie sa do takého snenia je jedinečný zážitok. Prináša Vám kľud, uvoľnenie a relax, ktoré v dnešnej dobe mnohým ľuďom chýbajú. Hlavne - prenáša Vás do iného sveta, sveta snenia.

    DIDGZa pravdivosť informácii na týchto stránkach neručíme.
Copyright © 2001- www.KLOKANY.sk - B-Art
Všetky práva vyhradené.