www.Africa-Holiday.com  ::    travel & photo - www.vladivlad.com
 HLAVNÁ STRÁNKA 
 Všeobecné údaje   Cestovanie   Štúdium   Aborigenee   Didgeridoo   Sydney 
VŠEOB. ÚDAJE
Hlavné
Obyvateľstvo
Geografické
Hospodárstvo
Priemysel
Suroviny
Poľnohospodárstvo

Ambasáda
Zastupiteľské úrady
Víza - formuláre
Víza - legíslativa
Lekárske vyšetrenia
Ďalšie linky       


  Poľnohospodárstvo

  Pre austrálske polnohospodárstvo je typická : - vysoká produktivita
  - mechanizácia
  - agrotechnika
  - zamestnáva 5 % obyvatelov z celkovej populácie
  - má málo ornej pôdy (5,8 %), viac ako polovica plochy sú pastviny
  - kôli nedostatku vody musí byt pôda zavlažovaná

  živocíšna výroba :

  Na 1. mieste je chov oviec, t. j. produkcia vlny (1.vo svete) a baraních koží. Austrália je v súčasnosti hlavným svetovým producentom a vývozcom vlny, obzvlášt jemnej merino, aj ked príjem z vývozu vlny je teraz menší než jedna desatina z celkového príjmu krajiny. Na zaciatku 90 - tych rokov bola rocná produkcia vlny 731 300 metrických ton, reprezentujúc okolo 15 percent hodnoty produkcie fariem, a celkove o 28 percent menej ako na konci 80 - tych rokov. Približne jedna polovica z celkovej produkcie vlny v krajine je vyrobená v Novom Južnom Walese a Západnej Austrálii. Chov oviec má dlhú tradíciu.Jeho pociatky sa datujú na zaciatok 19. storocia. Takmer celá produkcia sa vyváža do sveta. Nasleduje produkcia mäsa, hlavne jahňacieho, teľacieho a hovädzieho.Nie všetky oblasti sú vhodné na chov hovädzieho dobytka.Zlá pastva a sucho spôsobilo chovatelom v minulosti velké straty.

  rastlinná výroba :

  - cukrová trstina, pšenica, ovocie, bavlna, vinič

  Väcšina pšenice sa pestuje v juhovýchodných a juhozápadných oblastiach krajiny. Ovos, jacmen, raž, seno a dalšie plodiny sú tiež velmi dôležité. Ryža a bavlna sa pestujú v Novom Južnom Walese a v Severnom Teritóriu. Produkcia cukrovej trstiny sa obmedzuje na úrodné pobrežné okraje Queenslandu a územia rieky Richmond na severe Nového Južného Walesu. Pestuje sa aj mnoho druhov ovocia (citrusy, jablká, banány, ananás…) Hlavné oblasti produkcie viniča sú Barrosa Valley v Južnej Austrálii, Hunter Valley, Nový Južný Wales a vo Viktórii. Zvláštne druhy hrozna rastú v Murray Valley a využívajú sa na výrobu hrozienok.

  lesné hospodárstvo :

  Lesy pokrývajú približne 14 percent Austrálie. Hlavné oblasti pokryté lesom sa nachádzajú v pobrežných oblastiach a v páse vysocín na západe, skladajúc sa hlavne z eukalyptov, teda tvrdého dreva. Drevo eukalyptu je používané na výrobu papiera a nábytku. Queenslandský javor, orech a ružové drevo sú cenené ako kvalitné nábytkové drevo. Jedna štvrtina lesov sú stále uchovávané v štátnych rezerváciach. Kôli nedostatku ihlicnatých lesov, Austrália musí dovážat velké množstvá lahkého dreva. Boli zriadené borovicové lesy, aby pomáhali prekonat tento nedostatok.

    Austrália
ANKETA
   Čo iné by ste privítali na
    týchto stránkach?
  
  

Za pravdivosť informácii na týchto stránkach neručíme.
Copyright © 2001- www.KLOKANY.sk - B-Art
Všetky práva vyhradené.