www.Africa-Holiday.com  ::    travel & photo - www.vladivlad.com
 HLAVNÁ STRÁNKA 
 Všeobecné údaje   Cestovanie   Štúdium   Aborigenee   Didgeridoo   Sydney 
VŠEOB. ÚDAJE
Hlavné
Obyvateľstvo
Geografické
Hospodárstvo
Priemysel
Suroviny
Poľnohospodárstvo

Ambasáda
Zastupiteľské úrady
Víza - formuláre
Víza - legíslativa
Lekárske vyšetrenia
Ďalšie linky       


  Počet:


18.532.000     ('97)


  Hustota:


2/km2


  Prirodzený prírastok:


1,1%     ('97)


  Úmrtnosť detí:


9 umrtí na 1000 narodení    ('95)


  Vekové zloženie:


 • 0 - 14 rokov     21,7%
 • 15 - 60 rokov     62,7%
 • 60 - a viac rokov     15,6%

  • Gramotnosť:


  99%    ('95)


   Úradný jazyk:


  anglictina (Z pôvodných 260 jazykov domorodcov sa zachovalo len velmi málo)


   Náboženstvo:         rímskokatolícke:


  27%


         anglikánske:


  24%


         protestanti:


  20%


         ortodoxní:


  3%


         ...   Očakávaná dĺžka života:         ženy:


  81,1 rokov


         muži:


  75,4 rokov


   Urbanizácia:


  Väcšina populácie žije v mestách na pobreží, 6 najväcších aglomerácií - Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Canberra - sústreďuje takmer 70 % obyvateľov.

  Sydney

  3 590 000

  Melbourne

  3 094 000

  Brisbane 1 540 000
  Perth 1 220 000
  Adelaide 1 309 000
  Canbera 303 846

      Austrália
  ANKETA
     Čo iné by ste privítali na
      týchto stránkach?
    
    

  Za pravdivosť informácii na týchto stránkach neručíme.
  Copyright © 2001- www.KLOKANY.sk - B-Art
  Všetky práva vyhradené.