www.Africa-Holiday.com  ::    travel & photo - www.vladivlad.com
 HLAVNÁ STRÁNKA 
 Všeobecné údaje   Cestovanie   Štúdium   Aborigenee   Didgeridoo   Sydney 
VŠEOB. ÚDAJE
Hlavné
Obyvateľstvo
Geografické
Hospodárstvo
Priemysel
Suroviny
Poľnohospodárstvo

Ambasáda
Zastupiteľské úrady
Víza - formuláre
Víza - legíslativa
Lekárske vyšetrenia
Ďalšie linky       


    Hospodásrtvo

    Austrália je vyspelý priemyselný a polnohospodársky štát Bohatého Severu s významnou tažbou nerastov. Je výrazne exportne zameraná, najväcší importér je Japonsko. Charakteristický rys austrálského hospodárstva je vysoký stupeň koncentrácie výroby v závislosti na tažobné centrá nerastných surovín a zdroj pracovnej sily. Hrubý domáci produkt (HDP) tvorí 367 802 mil. USD. Na jedného obyvatela to je 20 090 USD.

    Austrália
ANKETA
   Čo iné by ste privítali na
    týchto stránkach?
  
  

Za pravdivosť informácii na týchto stránkach neručíme.
Copyright © 2001- www.KLOKANY.sk - B-Art
Všetky práva vyhradené.